Labels

Sunday, April 27, 2014

Καινή Κυριακή - Κυριακή του Θωμά - Λόγος αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (σε περίληψη)Η σημερινή Κυριακή, εκτός από Κυριακή του Θωμά, ονομάζεται και Καινή Κυριακή. Είναι ένα μεγάλο πανηγύρι, ίσως το μεγαλύτερο. Είναι τα εγκαίνια της Καινής Κυριακής, εκείνου του Σαββάτου όπου μετά τη δημιουργία του κόσμου ο Θεός κατέπαυσε τα έργα Του και όπως λέει ο Μωϋσής "ευλόγησε και αγίασε την εβδόμη μέρα". Γιατί ο Θεός δεν ονόμασε ευλογημένη την πρώτη μέρα της δημιουργίας, τη δεύτερη, την τρίτη ή έστω την έκτη κατά την οποία έπλασε τον άνθρωπο, το υψηλότερο και τελειότερο απ' όλα τα δημιουργήματα και μάλιστα κατ' εικόνα και ομοίωσή Τού; Γιατί ευλόγησε τη "μία", όπως λέει ο Μωϋσής, που είναι ημέρα απραξίας; Την απάντηση τη δίνει ο ίδιος προφήτης στη συνέχεια: "κατ' αυτήν κατέπαυσε ο Θεός απ' όλα τα έργα Του τα οποία άρχισε να εκτελεί". Επομένως υπάρχουν έργα που ο Θεός ούτε άρχισε να εκτελεί, ούτε έπαυσε να εκτελεί, όπως και ο ίδιος ο Κύριος μας αποκάλυψε, "Ο Πατήρ μου εργάζεται έως τώρα και Εγώ εργάζομαι".

Κατασκεύασε λοιπόν σε έξι μέρες τον αισθητό τούτο κόσμο και κατά την εβδόμη επανήλθε στο ύψος Του θεοπρεπρώς, στο ύψος που ποτέ δεν εγκατέλειψε, και υπέδειξε ως ευλογημένη μάλλον την κατ' αυτήν κατάπαυση, διδάσκοντας κι εμάς να ζητούμε να εισέλθουμε κατά δύναμη σ' εκείνη την κατάπαυση που είναι η κατά το νου μας θεωρία και η δι' αυτής ανύψωση προς τον Θεό. Αν απομακρύνεις το νου σου από κάθε λογισμό, ακόμη και αγαθό, και τον στρέψεις όλον προς το Θεό με επίμονη προσοχή και αδειάλειπτη προσευχή εισέρχεσαι κι εσύ στη Θεία κατάπαυση της εβδομης ημέρας. Αυτή είναι η αιτία της ευλογίας της εβδόμης ημέρας και γι' αυτό και ο Μωϋσής παρήγγειλε να τηρείται αργία, αλλά μόνο κατά τα έργα που βοηθούν το σώμα, ενώ γι' αυτά που αφορούν την ψυχή να υπάρχει ενέργεια.


Ο άλλος λόγος της ευλογίας έχει να κάνει με την Ανάσταση του Κυρίου, που τελείται την ογδόη ημέρα, και προετοιμάζεται αδήλλως την εβδόμη. H oγόη μέρα ειναι τα εγκαίνια της έβδομης. Εκτελείται καθαρά με ανάκληση του σώματος από τη φθορά στην αφθαρσία κατά την οδγόη ημέρα της Αναστάσεως του Δεσπότη Χριστού, γι' αυτό και ονομάζεται Κυριακή. Γι' αυτό είναι υπέρευλογημένη η Κυριακή, εξαιτίας της Ανάστασης του Χριστού και της ελπίδας μας προς την κοινή Ανάσταση όλων καθώς και την τέλεια είσοδο των αξίων στη Θεία κατάπαυση και αναστοιχείωση όλου του κόσμου. Η εβδόμη τιμήθηκε διότι οδηγεί στην ογδόη, την πραγματικά τιμία, όπως ο νόμος είναι τίμιος απλώς διότι εισάγει σοτν Χριστό. Η ογδόη ημέρα της Ανάστασης του Κυρίου είναι και η πρώτη της ανάστασης όλων των νεκρών, εφόσον ο Χριστός γίνεται η απαρχή της ανάστασης όλων των κεκοιμημένων και των νεκρών πρωτότοκος.

Γι' αυτό και ο Κύριος διδάσκοντάς μας να την εορτάζωμε εμπράκτως με το πέρασμα κάθε εβδομάδος ημερών, εμφανίσθηκε πρώτα στους μαθητες σε οικία, ενώ απουσίαζε ο Θωμάς, και παρουσίασε τον εαυτό του ζωντανόν, τους πρόσφερε την ειρήνη και με το εμφύσημα εχάρισε τη χάρη του θείου Πνεύματος· ενέβαλε σ' αυτούς θεία δύναμη να
δένουν και να λύουν τις αμαρτίες και τους κατέστησε συμμετόχους της ουράνιας κυριαρχίας, λέγοντάς τους, «λάβετε άγιο Πνεύμα, αν συγχωρήσετε τις αμαρτίες κάποιων, τους συγχωρούνται, αν τις κρατήτε, κρατούνται».


Αυτήν λοιπόν τη δύναμη και χάρη παρέσχε ο Κύριος, εμφανιζόμενος  κατά την ημέρα της αναστάσεώς
Του, που ήταν Κυριακή· έπειτα παραλείποντας τις ενδιάμεσες ημέρες της εβδομάδος, κατά την ογδόη, δηλαδή την Κυριακή που έχομε σήμερα, έρχεται πάλι στην ίδια οικία, για να εγκαινιάσει την πανήγυρί του και να οδηγήσει τον διστακτικό Θωμά προς την πίστη· διότι κατά τον αγαπημένο ευαγγελιστή και μαθητή του Σωτήρος, «έπειτα από οκτώ ημέρες οι μαθηταί ήσαν πάλι μέσα και ανάμεσά τους ο Θωμάς· έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι θύρες ήσαν κλειστές
, εστάθηκε στη μέση τους και λέγει σ' αυτούς, ειρήνη σ' εσάς».

Ο Θωμας αν ήταν μαζί με τους άλλους μαθητές την πρώτη Κυριακή δε θα δυσπιςτούσε. Υπάρχουν πραγματικά, όχι μόνο λογισμοί και λόγοι, αλλά και έργα και πράξεις πίστεως (διότι, λέγει, «δείξε μου την πίστι σου από τα έργα σου»), από τα οποία αν εκπέσει κανείς τελείως απομακρυνόμενος από την Εκκλησία του Χριστού και επιδιδόμενος αποκλειστικώς στα μάταια, έχει την πίστη νεκρή, δηλαδή ανύπαρκτη, γινόμενος κι' αυτός νεκρός διά της αμαρτίας.

Ο Θωμάς, όταν ήταν απών, έγινε άπιστος, όταν ομως ήλθε μαζί με τους πιστεύοντες, δεν αστόχησε καθόλου στην πίστη. Γι' αυτό και ο αμαρτωλός άνθρωπος, μόνο αν αποφύγει την συναναστροφή με τους φαύλους και συναναστρέφεται τους δικαίους δεν θα αστοχήςει ποτέ στη δικαιοσύνη και στη σωτηρία της ψυχής του.


Το κείμενο είναι μια κατά το δυνατόν περίληψη του κειμένου του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπως το διάβασα εδώ:

Ας τελειώσω όμως με το τέλος αντίστοιχου κειμένου αφιερωμένου στη σημερινή Καινή Κυριακή του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου:"... τώρα είναι άνοιξη κοσμική, άνοιξη πνευματική, άνοιξη για  τις ψυχές, άνοιξη για τα σώματα, άνοιξη ορατή και άνοιξη αόρατη, στην οποία είθε να γίνουμε μέτοχοι κατά την άλλη ζωήν, αφού θα έχουμε ζήσει καλώς κατά την παρούσα. 
Είθε δε να αποσταλώμεν ανανεωμένοι εις την νέαν ζωήν με την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εις τον οποίον ανήκει όλη η δόξα, η τιμή και η εξουσία μαζί με το Άγιον Πνεύμα προς δόξαν του Θεού Πατρός. Αμήν."Γρηγόριος Θεολόγος Λόγος ΜΔϳ (Εις την Καινήν Κυριακήν)http://paterikakeimena.blogspot.gr/2011/02/blog-post_24.html


Η ευαγγελική περικοπή της ημέρας εδώ: http://aerapatera.wordpress.com/2014/04/27/κυριακή-του-θωμά-3/

No comments:

Post a Comment

Σχόλια