Labels

Thursday, January 31, 2019

Ημεροστίχιο 1ης Φεβρουαρίου - Καλό μήνα!


Η καλογερική της άγαπης

Αξιοζήλευτο το τρία
αφού περιέχει τρία μοναδικά ένα
ή το ένα συν το δύο το ερωτικόν
Ζηλευτό και το δύο
όταν είναι ενωμένο σαν ένα
αλλά αφήνει και την πόρτα ανοιχτή στο τρίτο
Μα από όλα τελειότερο το ένα
που εσωκλείει το δύο, το τρία 

τον κόσμο ολάκερο


*φωτ. Εκκλησάκι της Άρτας

Wednesday, January 30, 2019

Αποφθέγματα των Τριών ΙεραρχώνΜέγας Βασίλειος

«Να προσέχουν τα παιδιά με ποιους συναναστρέφονται, να προσέχουν ποιους κάνουν φίλους. Όπως ο μολυσμένος αέρας, όταν τον εισπνεύσουμε, αφήνει μέσα μας χωρίς να τα βλέπουμε μικρόβια της αρρώστιας, έτσι και το κακό περιβάλλον αφήνει μέσα στη ψυχή του παιδιού τη μόλυνσή του.»

Κι όταν διαβάζουν τα παιδιά, αλλά και όλοι μας πρέπει να κάνουμε όπως οι μέλισσες που με πολλή σοφία τρυγούν από κάθε άνθος, μόνο ότι είναι χρήσιμο. 


«Είναι αποτελεσματικότερη η παιδαγωγία που γίνεται με λογικό και ήπιο τρόπο, παρά εκείνη που έχει ως αιτία της το θυμό και την οργή.»

 «Άνθρωπος που δεν συμβουλεύεται άλλον μοιάζει με ακυβέρνητο πλοίο, που έχει παραδοθεί στη δύναμη των ανέμων»

«Ο άρτος που κατακρατείς ανήκει στον πεινασμένο. Τα ρούχα που εσύ φυλάγεις στις αποθήκες σου ανήκουν σ΄αυτούς που δεν έχουν. Τα παπούτσια που μένουν αχρησιμοποίητα στο σπίτι σου ανήκουν στους ξυπόλυτους.»

« Το χρυσάφι δε βρέθηκε για να δενόμαστε μ΄ αυτό, αλλά για να λύνουμε τους δεμένους.»

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

«Οι γονείς που δε φροντίζουν για τη μόρφωση των παιδιών τους θεωρούνται φονιάδες, γιατί η μόρφωση είναι που θα καλλιεργήσει την ψυχή του παιδιού.»

«Όποιος επιπλήττει τους νέους χωρίς συγχρόνως να τους παρηγορεί, τους κάνει σκληρότερους. Διότι δεν μπορούν να σηκώσουν το φορτίο των συνεχών ελέγχων και γι΄ αυτό και με βιαιότητα αντιδρούν. Για να προλάβουμε λοιπόν τους πόνους που προκαλούν οι έλεγχοι, πρέπει να τους συνοδεύουμε με λόγια καλοσύνης» 

«Πολύ πιο εύκολα μπορεί κανείς να σηκώσει με τους φίλους του την πιο ανυπόφορη συμφορά παρά μονάχος του την πιο μεγάλη ευτυχία».

Γρηγόριος Θεολόγος

«Τίποτα αντάξιο δεν υπάρχει του πιστού φίλου» όμως: «Σε καμιά περίπτωση της ζωής σου να μην κάνεις φίλο τον άνθρωπο τον πονηρό» γιατί: «Σε ψυχές διεφθαρμένες, τίποτε απ΄ τα καλά δεν είναι αξιόπιστο».

Οι τρεις Ιεράρχες

«Δεν είναι φτωχός εκείνος που δεν έχει τίποτε, φτωχός είναι όποιος επιθυμεί πολλά. Δεν είναι πλούσιος εκείνος που έχει πολλά, αλλά εκείνος ο οποίος τίποτε δεν έχει ανάγκη.»

Εικόνα: Σύγχρονη φορητή εικόνα των Τριών Ιεραρχών του ζωγράφου Ανδρέα Φωκά, https://aerapatera.wordpress.com/2019/01/30/οι-τρεις-ιεράρχες-σύγχρονη-φορητή-εικ/


Sunday, January 27, 2019

Κυριακὴ ΙΕ’ Λουκᾶ

Αποτέλεσμα εικόνας για ιε λουκα ζακχαιου

(Λουκ. 19,1-10)

Τῷ καιρῷ ἐκείνω, διήρχετο ὁ Ἰησοῦς 
1. τὴν Ἱεριχώ· 
2. καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, 
3. καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.
4. καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι.
5. καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. 
6. καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. 
7. καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι.
8. σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. 
9. εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν· 
10. ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
Saturday, January 26, 2019

Τὰ ``κατ´ἀλφὰβητον`` τοῦ Ἁγὶου Γρηγορὶου τοῦ Θεολὸγου
ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Ά ρχιζε πάντα απ’ το Θεό και πάντα τελείωνε μαζί του
Β ίου το κέρδος είν’ αυτό: τη μέρα σου καλά να τελειώνεις
Γ νώριζε όλα τα καλά έργα των δικαίων
Δ εινόν το να πεινάει κανείς, μα φοβερότερος ο πλούτος ο παράνομος
Ε υεργετείς; Μάθε λοιπόν πως το Θεό μιμείσαι.
Ζ ήτα απ’ το Θεό να σου είναι σπλαχνικός, σαν όμως εύσπλαχνος είσαι και εσύ
Η  σάρκα η ανθρώπινη να συγκρατείται πρέπει και να δαμάζεται γερά
Θ υμό χαλίνωνε, μη πέσεις έξω από τη λογική
Ί σια ψηλά το βλέμμα σου, στη γλώσσα να ‘χεις μέτρο
Κ λειδί στ’ αυτιά να βρίσκεται, το γέλιο σου να ‘ναι σεμνό
Λ υχνάρι να πορεύεται η λογική μπροστά από κάθε σου έργο
Μ η σου γλυστράει κάτω απ’ ότι φαίνεται, εκείνο που υπάρχει
Ν α ερευνάς τα πάντα με το νου, όμως να πράττεις όσα επιτρέπονται
Ξ ένος πως είσαι, μάθε το καλά. Γι’ αυτό τίμα τους ξένους
Ό ταν στη γαλήνη ταξιδεύεις, τότε να θυμάσαι τη φουρτούνα
Π άντα να δέχεσαι ευχάριστα, όσα από το Θεό προέρχονται
Ρ αβδί να σε χτυπά του δίκαιου καλύτερα, παρά ο κακός να σε τιμά
Σ τις θύρες των σοφών να πηγαινοέρχεσαι, μακρυά απ’ τις θύρες των πλουσίων
Τ ο μικρό, μικρό δεν είναι όταν σε κάτι μέγα οδηγεί
Ύ βριν χαλίνωνε, μακρυά απ’ την έπαρση μέγας σοφός να γίνεις
Φ υλάξου συ απ’ το πέσιμο, σαν όμως άλλος πέσει, μη γελάς
Χ άρισμα το να σε φθονούν, αίσχος και μέγα, να φθονείς εσύ
Ψ υχή που στο Θεό προσφέρεται, είναι η καλύτερη θυσία
Ω, ποιος θα τα φυλάξει όλα αυτά; Αυτός και θα σωθεί!


Friday, January 25, 2019

Ημεροστίχιο 24ης Ιανουαρίου


Ευτυχώς που υπάρχουνε και τα βουνά
Οδοδείχτες και μέτρο

Ελάφι πρέπει να γίνεις
Μην το αναβάλλεις

Φτάνοντας στις κορφές τους
Με ένα μόνο βήμα
Θα βρεθείς στον ουρανό


Wednesday, January 23, 2019

Ημεροστίχιο 23ης ΙανουαρίουΣτο σύγχρονο Αρτινό καφενείο
Συναγμένοι οι παλαίμαχοι της ζωής
Μοιράζονται το πλέον γαστρονομικό ρήμα στα τρία
Ήμασταν, είμαστε, θα ειμαστε
Η κοινή στιγμή 
στιγμή αιώνια

- Δύσκολα, αλλά καλά  
λέει ένας των Μαχητών.Monday, January 21, 2019

Ημεροστίχιο Κυριακής 20ης Ιανουαρίου


Σ’ εκείνον, λέει, τον καιρό, μπορείς να πεις και τούτον
Μπαίνοντας, λέει, ο Χριστός, σ’ ένα χωριό, μια πόλη 
-πες το και μεγαλούπολη τη σήμερον ημέρα-
Δέκα λεπτροί τον απαντούν και στέκονται μπροστά του
-Αλλοίμονό μας, φίλοι μου, που η δική μας λέπρα
Καλά κρυμμένη βρίσκεται αθέατη στα μάτια-
Και μ’ ένα στόμα μια φωνή, -πώς μας ενώνει η αρρώστεια-
Του λένε, επιστάτα μας, θεραπευτά, γιατρέ μας,
Ελέησε τον πόνο μας και την αρρώστεια γιάνε
Και βλέποτνάς τους ο Χριστός, τους μίλησε, που ο πόνος 
τα σπλάχνα του κατέφαγε: Πηγαίνετε και δείξτε 
στους ιερείς το σώμα σας ώστε να υπογράψουν 
και για την θεραπεία του που θα εξακριβώσουν
Στο δρόμο καθαρίστηκαν, -έχει κι η υγεία δρόμο-
Σαν φυλλοβόλα τα σπυριά πέφταν απ’ το κορμί τους 
Μέχρι που πια καθάρισε το πληγιασμένο σώμα
Κι όλοι γινήκαν υγιείς όπως και το ποθούσαν
Ένας απ’ όλους βλέποντας το σώμα γιατρεμένο
Πίσω και πάλι γύρισε και με φωνή μεγάλη
Δοξολογούσε τον Θεό που αν σκύψει σε γιατρεύει
Πέφτει στα πόδια του Χριστού και τα φιλεί και κλαίει
Ναι, Σαμαρείτης ήτανε, δεν ήταν Ιουδαίος
Ομόφιλος του Ιησού κι από την ίδια φάρα
Απόκριση στο φίλημα ο Ιησούς του δίνει
Ρωτώντας όπως τα παιδιά που γράμματα δεν ξέρουν
Δέκα δεν ήρθατε μαζί, δέκα δεν γιατρευτήκαν
Δέκα δεν φύγαν από δω, πού ’ναι οι εννιά, χαθήκαν;
Δόξα δε δίνουν στον Θεό, το δώρο δικαιούνταν;
Μόνον ο αδικαίωτος, αλλογενής χρωστάει;
Σήκω, παιδί μου, πήγαινε, σε έσωσε η πίστη
Και όχι η αρρώστεια σου, μήτε κι η γιατρειά της

Sunday, January 20, 2019

Κυριακὴ ΙΒ’ Λουκᾶ

Αποτέλεσμα εικόνας για ιβ λουκα

(Λουκ. 17,12-19)

Τῷ καιρῷ ἐκείνω, εἰσερχομένου τοῦ Ἰησοῦ 
12. εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, 
13. καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς.
14. καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. 
15. εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, 
16. καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. 
17. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;
18. οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; 
19. καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.Saturday, January 19, 2019

Ημεροστίχιο 18ης Ιανουαρίου


Όση πίστη χρειάζεται
Για να μετακινήσεις ένα βουνό
Άλλη τόση απαιτείται
Για να στρέψεις το βλέμμα σου
Εντός σου


Thursday, January 17, 2019

Προς νεκρούς - Τηλέμαχου Χυτήρη


Άφθαρτοι οι νεκροί
(Θέλει συζήτηση πολύ) 
"Δεδικαίονται"
(Αυτό κι αν θέλει!)

Μη τύχει όμως νεκροί
Κι έρθετε πίσω στη ζωή
Τι να σας κάνουμε;
Νεκρούς σας θέλουμε
Πολύ νεκρούς
Χρήσιμους, Άγριους και Ηρωικούς
Σας τα χαρίζουμε όλα
Δόξα, Αθανασία, Τιμές
Όμως κάντε μας τη χάρη
Μείνετε εκεί
Μεγάλοι
Ναι
Μα προπαντός νεκροίMoρφές της περιπέτειας, Τηλέμαχου Χυτήρη, εκδ. Γαβριηλίδης, 2018


Wednesday, January 16, 2019

Καλό ταξίδι...Στις 16 Ιανουαρίου του 2013 πραγματοποιήθηκε ένα συνέδριο στην παλιά Φιλοσοφική της Θεσσαλονίκης με θέμα: Εκκλησια και Αριστερά. Μετά από διάφορες αφάνταστα βαρετές ομιλίες προοδευτικών σαριστερών, σηκώθηκε αυτός ο μια σταλιά άνθρωπος. Σας διαβεβαιώνω πως έβαλε φωτιά στο ακροατήριο. Πύρινος λόγος, ευφιής, εγκάρδιος, αγαπητικός, συνενωτικός, με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Εντόπισε όλα τα κοινά που έχει η Αριστερά με την Εκκλησία και γι' αυτά μίλησε. Είχα ήδη ακούσει τα καλύτερα από πνευματικά του παιδιά στην Χαλκίδα στην οποία ήτανε πριν γίνει Σιατίστης. Μακάρι να ήξερα τι έχει αυτή η Χαλκίδα και τιμάται με ανθρώπους τόσο χαριτωμένους... Τελείωσε ο Παύλος την ομιλία του και έγινε διάλειμμα. Σαν προγραμματισμένη κατευθύνθηκα προς το μέρος του, ε, να πάρω τουλάχιστον την ευχή του, είπα. Στάθηκε επί τόπου και αρχίσαμε να μιλάμε σαν παλιοί φίλοι. Να πω ότι θυμάμαι τι λέγαμε, ψέμματα θα πω. Μα θα μείνει μέσα μου για πάντα ανεξίτηλο το χνάρι που μου άφησε η οικειότητα και η απροσποίητα ολόψυχη αγάπη του... Δεν ξέρω αν ήταν άγιος, ξέρω όμως πως ήταν λεβεντιά και άνθρωπος ελεύθερος. Αναπαυμένος να είναι και την ευχούλα του να έχουμε...


Tuesday, January 15, 2019

Ημεροσίτχιο 2ης εβδομάδας Ιανουαρίου8η Ιανουαρίου

Τέλειωσα το παλτό που έραβα
Απέξω μαύρο
από μέσα χρυσό

Σαν την καρδιά μου

Χρειάζομαι επειγόντως
έναν Θεό ανθρακωρύχο
-πριν της ζωής την κατολίσθηση

*

9η Ιανουαρίου

Ασπρομάλλης παραμυθάς ο Χιονιάς
Λησμονημένες ιστορίες αφηγείται

όπως

Η παρθενία, λέει
παγώνει και καίει
Δεν είναι ποτέ χλιαρή

*

10η Ιανουαρίου

Τίποτα καλό δεν έκανα σήμερα
Δεν δικαίωσα ούτε μια καλημέρα

Ας ποτίσω τουλάχιστον 
τα λουλούδια μου
τώρα που νύχτωσε

Να πιάσει μια σπιθσμή τόπο
η καληνύχτα

*

11η Ιανουαρίου

Κυνήγησέ με
Θα με πιάσεις κάποτε
Μην πάψεις στιγμή
Εγώ δε θα αντέξω πολύ
Αργά ή γρήγορα
καταγής θα πέσω
Εσύ το νου σου
Καταδίωξέ με ως το τέλος

Κι όταν σωριαστώ
Έλεος, άρπαξέ με
και κράτα με στην αγκαλιά σου
ως το χάραμα

*

12η Ιανουαρίου

Άγριο τέρας της νύχτας
βρυχάται ο βοριάς
- και φοβάμαι

Σκύλος που γαβγίζει δεν δαγκώνει
μου έλεγες πάντα, μπαμπά

Κι ο φόβος όμως δαγκώνει, μπαμπά
και δεν είσαι κοντά μου 
να με κρύψεις στα ράσα σου

Πιο φοβισμένος είσαι κι από μένα είσαι
Και τι μπορώ να κάνω
που με ήθελες κορίτσι
και ράσα δεν μπόρεσα να φορέσω ποτέ;

*

13η Ιανουαρίου

Ήτανε όμορφος σαν άγγελος
Κηλίδα αίμα δε στιγμάτισε την ομορφιά του
Η πόρτα της νταλίκας του ανοιχτή
Κι αυτός γερμένος προς τα έξω
ούτε που πάτησε το πόδι του στη γη
Πέρασε απευθείας στου ουρανού το πλατύσκαλο

Ξέρεις πώς είναι
να αντικρίζεις έναν άγγελο σ' αυτή τη σκάλα;
Ό,τι κι ο ήλιος
τη στιγμή που εκρήγνυται

*

14η Ιανουαρίου

Ο χριστιανός δε θέλει
να διορθώσει κανέναν άλλον
εκτός από τον εαυτό του

Περιέργως αυτό ενοχλεί και θυμώνει
όλους του κόσμου τους διορθωτές
- ερασιτέχνες και επαγγελματίες-
(αδιακρίτως)


Sunday, January 13, 2019

Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα

Αποτέλεσμα εικόνας για κυριακη μετα τα φωτα

(Ματθ. 4,12-17)

Τῷ καιρῷ ἐκείνω, ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς 
12. ὅτι ὁ Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 
13. καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, 
14. ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· 
15. γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 
16. ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 
17. Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.Wednesday, January 9, 2019

Ὁ δικός μας Πρόδρομος Ἰωάννης


«Ἑτοιμάστε τόν δρόμο, διά τοῦ ὁποίου θά περάσει ὁ Κύριος. Κάντε εὐθεῖς καί ἀπρόσκοπτους τούς δρόμους τοῦ Θεοῦ μας. Κάθε φαράγγι πρέπει νά ἐπιχωματισθεῖ καί κάθε βουνό πρέπει νά ἰσοπεδωθεῖ. Ὅλα τά στραβά πρέπει νά εὐθυγραμμισθοῦν καί κάθε τραχύς καί δύσβατος δρόμος πρέπει να γίνει ὁμαλός καί λεῖος. Καί θά φανεῖ ἡ δόξα τοῦ Κυρίου» (Ἠσ. μ΄ 3-5)

Αὐτός ὁ τραχύς καί δύσβατος δρόμος εἶναι ὁ ἑαυτός μας. Ἀπ’ αὐτόν ὅμως καί μόνο μπορεῖ ὁ Θεός νά περάσει γιά νά ἔλθει στόν κόσμο Του, γιά νά ἐπισκεφθεῖ τά παιδιά Του. Αὐτός ὁ δρόμος πρέπει νά λειανθεῖ, νά καταστεῖ ἀπρόσκοπτη ἡ διέλευση τοῦ Θεοῦ καί αὐτό μπορεῖ νά γίνει καλύτερα μέ τήν παρουσία ἑνός συντρόφου στή ζωή μας. Ἡ ἀγάπη γιά τόν σύντροφό μας κινητοποιεῖ  τήν ἐπιθυμία μας νά ἀλλάξουμε, νά σκάψουμε τόν ἑαυτό μας, νά δημιουργήσουμε κοιλότητες εἰσδοχῆς του, νά ἐξομαλύνουμε τούς τραχεῖς ἐγωισμούς μας γιά νά τόν ξεκουράσουμε, νά τόν ἀναπαύσουμε. 

Ὁ σύντροφός μας εἶναι ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης τῆς Χάριτος, πού μέ τήν παρουσία του ἑτοιμάζει τήν «ὁδόν Κυρίου» στή ζωή μας. Ἡ ἀγάπη μας γι’ αὐτόν εἶναι πού θά μᾶς κάνει ἀργότερα ἱκανούς νά μαθητεύσουμε καί στήν ἐρχόμενη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, στήν ἐγγίζουσα Βασιλεία Του. Ὁ Χριστός θά ἔρθει καί θά φιλοξενηθεῖ ὄχι στόν ξενώνα ἀλλά στό στρῶμα τοῦ ἀγαπημένου μας. Στό βαθουλό ἀποτύπωμα τοῦ μαξιλαριοῦ του θά ταιριάξει ἀπόλυτα καί τό Πανάγιο δικό Του κεφαλάκι.

* Κείμενο από τό βιβλίο του π. Βασιλείου Χριστοδούλου 

«Καί ὁ κλῆρος ἔπεσε στά δάκρυα» ἐκδ.: ΓΡΗΓΟΡΗ 2018

* Η ζωγραφιά είναι της Βάσως Γώγου

Tuesday, January 8, 2019

Μνήμη Γιώργου Κόρου 18/03/1923 - 08/01/2014Στις 8 του Γενάρη 2014 έφυγε από τη ζωή ο ξακουστός δεξιοτέχνης του βιολιού Γιώργος Κόρος, από τους σπουδαιότερος εκφραστές της ελληνικής μουσικής παράδοσης.
Ο Γ. Κόρος γεννήθηκε στις 19 του Μάρτη του 1923 στην Εύβοια. Αυτοδίδακτος, ήρθε σε επαφή με τη μουσική από την ηλικία των 9 ετών καθώς ο πατέρας του Νικόλαος Κόρος που ήταν ιεροψάλτης, τον γαλούχησε με βυζαντινές μελωδίες.
Σε ηλικία 12 ετών έπαιξε για πρώτη φορά σε πανηγύρι κι από τότε ξεκίνησε μια λαμπρή διαδρομή που πλαισιώθηκε από συνεργασίες με μεγάλους καλλιτέχνες όπως τον κορυφαίο εκπρόσωπο του δημοτικού μας τραγουδιού Γιώργο Παπασιδέρη, ο οποίος τον έβαλε στην Columbia να παίζει σε δίσκους, μέχρι τους Ρόζα Εσκενάζυ, Ρίτα Αμπατζή, Μήτσο Αραπάκη, Στέλιο Καζαντζίδη, Καίτη Γκρέι, Γιώτα Λύδια, Πάνο Γαβαλά, Μανώλη Αγγελόπουλο, Χάρις Αλεξίου, Γιώργο Νταλάρα, Γλυκερία, Ελένη Βιτάλη, Δημήτρη Ζάχο, Αλέκο Κιτσάκη, Σοφία Κολλητήρη, Στάθη Κάβουρα, Τασία Βέρρα, Μάκη Χριστοδουλόπουλο, Σοφία Εμφιετζή και πολλούς άλλους.

-Γιατί σας αποκαλούν “κλαρινοφάγο”;
-Αυτά είναι πως να το πω, “ανέκδοτα” που λέγονται στο χώρο μας. Μέχρι την εμφάνισή μου, το βιολί, και στο πάλκο και στο δίσκο υστερούσε του κλαρίνου και γενικότερα της υπόλοιπης ορχήστρας λόγω της μικρής ηχητικής του έντασης. Εγώ με το παίξιμό μου κατάφερνα να καλύπτω αυτήν την αδυναμία, τη λεπτότητα του οργάνου. Μετά βγήκαν τα μηχανήματα και βρήκα την υγειά μου. Γιατί ανοίγει την ένταση το κλαρίνο, ανοίγω κι εγώ…

(Από συνέντευξη του Γ. Κόρου στον Κώστα Μπαλαχούτη**)
Ο Γιώργος Κόρος έγραψε πολλές εκατοντάδες τραγούδια, ανέδειξε πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες και έχει στο ενεργητικό του έχει πολλούς χρυσούς και πλατινένιους δίσκους. Με την σύζυγό του Ασημίνα απέκτησαν δύο παιδιά, τον Νικόλαο και την γνωστή τραγουδίστρια Κατερίνα Κόρου.
…Ο κόσμος με τίμησε και με τιμά με συγκινητικό τρόπο. Αν θυμηθώ ότι ξεκίνησα να παίζω σ’ ένα χωράφι με ένα ξωκκλήσι, επάνω σ’ ένα σαμάρι από γαίδούρι με λάμπα από ασετυλίνη και σήμερα έφτασα εδώ που έφτασα πως να μην είμαι ευχαριστημένος. Περπατώ στο δρόμο κι έρχονται και μου σφίγγουν το χέρι. Όπου κι αν εμφανιστώ προτού παίξω με το βιολί αρχινά το χειροκρότημα.(…) Η μεγάλη πολιτεία μόνο κοιμάται και αδιαφορεί αλλά δεν πειράζει, η αγάπη και η εκτίμηση του κόσμου με ικανοποιεί πιο πολύ από όλα.(…) Αν το δοξάρι του βιολιού μου ήταν πριόνι, με τις δοξαριές μου έχω κόψει όλα τα δέντρα και τα δάση της Ρωσίας.**

*Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ, εδώ, https://archive.ert.gr/6448/
μουσικό ντοκιμαντέρ «Σε ήχο ελεύθερο», που πραγματεύεται την παράδοση του βιολιού στην Ελλάδα, σε σχέση με την παραδοσιακή μουσική, παρουσιάζοντας ως κύριο εκπρόσωπό του τον Γιώργο Κόρο. 
Επιμέλεια – παρουσίαση Γιώργος Παπαδάκης.

http://www.katiousa.gr/politismos/mousiki/doksari-tou-violiou-mou-itan-prioni-tis-doksaries-mou-echo-kopsei-ola-ta-dentra-kai-ta-dasi-tis-rosias/?fbclid=IwAR3pleXjJO5durZ0ziwYnKvkyhRhi9CF5R-Mdp5arSIlz68PaBBl6wG12_E


Monday, January 7, 2019

Ημεροστίχιο πρώτης εβδομάδας Ιανουαρίου 20191η Ιανουαρίου

"Μου χάρισες μια πύρινη καρδιά
όποιος την πλησιάσει καίγεται
Ένα μυαλό αστραφτερό
τυφλώνεται αυτός που το αντικρίζει
Σώμα εξαίσιο, λένε οι περαστικοί
κανείς δεν αποτόλμησε να το αγγίξει

Μόνο για σένα μ’ έπλασες, λοιπόν;"

Έτσι αναχώρησε απ’ τον κόσμο
βασθιά λαβωμένη
από τον θείο έρωτα
Κι άλλο τόσο 
ανήμπορη και μόνη2η Ιανουαρίου

"Σήμερα θα παραμείνουν
κλειστές οι αγορές"

Ευκαιρία! Ευκαιρία!

Δωρεάν ελάβετε
Δωρεάν δότε!
3η Ιανουαρίου

Ολοπόρφυρο 
Αλεξανδρινό κλωνάρι
Κείτεται νεκρό 
Κάτω απ’ τη γλάστρα του

Μη θαρρείς ήταν ώρα του
Απλώς βρέθηκε στο διάβα του Θανάτου4η Ιανουαρίου

-Τι γίνεται, κόρη μου;
-Χιονίζει, μπαμπά…
-Αλήθεια;
-Δεν το βλέπεις από το παράθυρο;

-Δεν το βλέπω, ούτε και με νοιάζει.
Εσύ με νοιάζεις.
Έλα να με δεις, καλοκαίρι μου…

5η Ιανουαρίου

Ξύλινο πάτωμα στο σπίτι
Τσιμεντένιος ο δρόμος

Λίγο χώμα, επειγόντως!

Να θυμηθώ
Από πού έρχομαι 
Και πού πηγαίνω

6η Ιανουαρίου


Το Επταπύργιο 

χιονισμένο
λούζεται
σε άπλετο φως

Οι κάποτε φυλακισμένοι του
στήνουν χορό
την ημέρα των Θεοφανείων7η Ιανουαρίου

Της βυζαντινής εκκλησιάς
της ταιριάζει το χιόνι
Σαν ρούχο παλιό
ραμμένο στα μέτρα της

Τόσων αιώνων
αναρίθμητα χνάρια 
αγγελικά
φανερώνονται

Μην τα αγγίξεις
Θα καείς