Labels

Tuesday, September 1, 2015

Καλό μήνα και καλή χρονιά!

Πρώτη Σεπτεμβρίου, αρχή της Ινδίκτου, καλό μήνα και καλή χρονιά. Η Βυζαντινή εκκλησια πήρε από τη Ρώμη την αρχή του πολιτικού της έτους που ονομαζόταν Ίνδικτος, δηλαδή ορισμός. Αρχικά οριζόταν στις 23 Σεπτεμβρίου, διότι εκείνη την ημέρα ήταν τα γενέθλια του Καίσαρα, κατόπιν όμως για λόγους πρακτικούς, ορίστηκε η πρώτη του μηνός. Αυτή είναι η πρωτοχρονιά της Ανατολικής Εκκλησίας.

Ο άλλος ορισμός αυτής της ημέρας είναι πως 1η Σεπτεμβρίου ο Κύριος πήγε στη Συναγωγή των Ιουδαίων και αφού του δόθηκε το βιβλίο του Ησαϊα, το άνοιξε και διάβασε το σημείο που αναφερόταν στον Μεσσία. Το παρέδωσε στον υπηρέτη  και κατόπιν το εξήγησε. "ΠΝΕΥΜΑ Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με· εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τοὺς συντετριμένους τὴν καρδίαν, κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, 2 καλέσαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτὸν καὶ ἡμέραν ἀνταποδόσεως τῷ Θεῷ ἡμῶν, παρακαλέσαι πάντας τοὺς πενθοῦντας, 3 δοθῆναι τοῖς πενθοῦσι Σιὼν δόξαν ἀντὶ σποδοῦ, ἄλειμμα εὐφροσύνης τοῖς πενθοῦσι, καταστολὴν δόξης ἀντὶ πνεύματος ἀκηδίας· καὶ κληθήσονται γενεαὶ δικαιοσύνης, φύτευμα Κυρίου εἰς δόξαν.."  (http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=43&page=61) Αυτά όλα συντελούνται τώρα, τους είπε, μπροστά στα μάτια σας. Δηλαδή, εγώ είμαι ο ταπεινός και πράος Ιησούς, ο Μεσσίας. Και οι Ιουδαίοι θαύμασαν και απόρησαν. Δεν είναι αυτός ο γιος του Ιωσήφ;

Μετά τον Χριστό, γιορτάζουμε σήμερα και τη σύναξη της Παναγίας των Μιασηνών της Μικράς Ασίας. Κατά τους χρόνους της εικονομαχίας, αυτή η εικόνα της Παναγίας ήταν τόσο  θαυματουργή που οι άνθρωποι φοβήθηκαν μήπως την πάρουν οι εικονομάχοι και την καταστρεψουν. Έτσι, την άπόθεσαν στα νερά μιας λίμνης παρακαλώντας την Παναγία να προστατέψει μόνη της τον εαυτό της. Ύστερα από πολλά χρόνια, φανερώθηκε η Παναγία και ζήτησε να την βγάλουν απ' το νερό. Η εικόνα της είχε μείνει άφθαρτη. 

Τούτη την ημέρα έχουμε και την ανάμνηση του εμπρησμού της Πόλεως επί Λέοντος Α΄ του μακέλλη. Επτά μέρες καιγόνταν η Κωνσταντινούπολη, ένεκα των ανομιών και των αμαρτιών μας, λέει το Συναξάριο. 

Σαράντα εφτά χρόνια κάθισε επάνω σε μια κολόνα ο άγιος  Συμεών ο Στυλίτης, του οποίου τη μνήμη τιμούμε σήεμρα. Η κολόνα του έγινε κολυμπήθρα του Σιλωάμ κι έτρεχαν κοντά του άνθρωποι απλοί, έτρεχαν κι αυτοκράτορες να τον συμβουλευθούν, να πάρουν την ευχή του, μια σταλαγματιά απ' την περίσσια χάρη του.

Σήμερα τιμούμε και τον Ιησού του Ναυή, τον διάδοχο του μεγάλου Μωϋσέως. Αυτός παρέλαβε κι έφερε τους Εβραίους στη γη της Επαγγελίας και τους χώρισε στις δώδεκα φυλές του Ισραήλ. Νίκησε τους εχθρούς στην Ιεριχώ, γκρέμισε τα τείχη της πόλεως και μόλις είδε μπροστά του τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, πέταξε όλα του τα όπλα και προσκύνησε τον Αρχάγγελο του Θεού. Πολεμώντας κατόπιν τους Σαμωραίους, παρακάλεσε τον Θεό να σταθεί ο ήλιος λίγο παραπάνω, γιατί δεν του επαρκούσε ο χρόνος. Να σταθεί, Κύριε, ο ήλιος στο βουνό των Γαβαών και η σελήνη ας μείνει λίγο στην κοιλάδα των Αιλών. Τα στοιχεία της φύσης υπάκουσαν. Σε ηλικία 110 ετών ανεπαύθη ο μακάριος.

Τέλος, αυτή τη μέρα γιορτάζουμε και τον διάκονο Αμμούν και τις σαράντα παρθένες μαθήτριές του που μαρτύρσηαν κατά τους χρόνους του Λικινίου, 308 - 323 μ.Χ. Τα ονόματά τους έχουν διασωθεί στο αρχαίο Μαρτύριόν τους και είναι: Λαυρεντία η διάκονος, Κελσίνα, Θεοκτίστη (ή Θεόκλεια), Δωροθέα, Ευτυχιανή, Θέκλα, Αρισταινέτη, Φιλαδέλφη, Μαρία, Βερονίκη, Ευλαλία (ή Ευθυμία), Λαμπροτάτη, Ευφημία, Θεοδώρα, Θεοδότη, Τετεσία, Ακυλίνα, Θεοδούλη, Απλοδώρα, Λαμπαδία, Προκοπία, Παύλα, Ιουλιάνα, Αμπλιανή, Περσίς, Πολυνίκη, Μαύρα, Γρηγροία, Κυρία (ή Κυριαινή), Βάσσα, Καλλινίκη, Βαρβάφα, Κυριακή, Αγαθονίκη, Ιούστα, Ειρήνη, Ματρώνα (ή Αγαθονίκη), Τιμοθέα, Τατιανή, Άννα (ή Ανθούσα).
Ωστόσο, στην ασματική Ακολουθία και σε νεότερους Συναξαριστές απαντούν τα εξής ονόματα: Αδαμαντίνη, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Αριβοία, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δωδώνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατώ, Ερμηνεία, Ευτέρπη, Θάλεια, Θεανών, Θεανόη, Θεονύμφη, Θεοφάνη, Καλλιρρόη, Καλλιόπη, Κλειώ, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλλία, Λάμπρω, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχω, Ουρανία, Πανδώρα, Πηνελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφώ, Τερψιχόρη, Τρωάς, Χάϊδω και Χαρίκλεια. (βλ. Πρωτ. Κων/νου Πλατανίτου, Εορτολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Αποστολική Διακονία, εκδ. Δ΄, 1997, σελ.23 υποσ.) http://www.saint.gr/897/saint.aspx
Συνοπτική περίληψη από το το βιβλίο του π.Ανανία Κουστένη "Φθινοπωρινό Συναξάρι", εκδ. Ακτή, Λευκωσία 2008


No comments:

Post a Comment

Σχόλια