Labels

Wednesday, April 11, 2012

Μ. Τετάρτη
Κατὰ τὴν Μεγάλη Τετάρτη
ἐπιτελοῦμε ἀνάμνηση τοῦ γεγονότος τῆς ἀλείψεως τοῦ Κυρίου μὲ μύρο ἀπὸ μία πόρνη γυναίκα. Ἐπίσης φέρεται στὴ μνήμη μας, ἡ σύγκλιση τοῦ Συνεδρίου τῶν Ἰουδαίων, τοῦ ἀνωτάτου δηλαδὴ Δικαστηρίου τους, πρὸς λήψη καταδικαστικῆς ἀποφάσεως τοῦ Κυρίου, καθὼς καὶ τὰ σχέδια τοῦ Ἰούδα γιὰ προδοσία τοῦ Διδασκάλου του.

Δύο μέρες πρὶν τὸ Πάσχα, καθὼς ὁ Κύριος ἀνέβαινε πρὸς τὰ Ἱεροσόλυμα, κι ἐνῶ βρισκόταν στὸ σπίτι στοῦ λεπροῦ Σίμωνα, τὸν πλησίασε μία πόρνη γυναίκα κι ἄλειψε τὸ κεφάλι Του μὲ πολύτιμο μύρο. Ἡ τιμὴ τοῦ ἦταν γύρω στὰ τριακόσια δηνάρια, πολύτιμο ἄρωμα καὶ γι’ αὐτὸ οἱ μαθητὲς τὴν ἐπέκριναν καὶ περισσότερο ἀπ’ ὅλους ὁ Ἰούδας. Γνώριζαν οἱ μαθητὲς καλὰ πόσο μεγάλο ζῆλο ἔδειχνε πάντοτε ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν ἐλεημοσύνη πρὸς τοὺς φτωχούς.
Ὁ Χριστὸς ὅμως τὴν ὑπερασπίσθηκε, γιὰ νὰ μὴν ἀποτραπεῖ ἀπ’ τὸ καλό της σκοπό. Ἀνέφερε μάλιστα καὶ τὸν ἐνταφιασμό Του, προσπαθώντας νὰ ἀποτρέψει τὸν Ἰούδα ἀπὸ τὴ προδοσία, ἀλλὰ μάταια. Τότε ἀπέδωσε στὴ γυναίκα τὴν μεγάλη τιμὴ νὰ διακηρύσσεται τὸ ἐνάρετο ἔργο της σὲ ὁλόκληρο τὴν οἰκουμένη.

Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος ὑποστηρίζει ὅτι δύο ἦταν οἱ γυναῖκες ποὺ ἄλειψαν μὲ μύρο τὸν Κύριο. Οἱ τρεῖς πρῶτοι Εὐαγγελιστὲς ἀναφέρουν μία καὶ τὴν ἴδια γυναίκα, ποὺ πῆρε τὴν ὀνομασία πόρνη. Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὅμως κάνει λόγο γιὰ ἄλλη γυναίκα, ἀξιοθαύμαστη καὶ σεμνή, τὴ Μαρία τὴν ἀδελφή του Λαζάρου, ποὺ ἄλειψε τὰ ἄχραντα πόδια Τοῦ σκουπίζοντας τὰ μὲ τὶς τρίχες τῶν μαλλιῶν της.
Κοντάκιον
Ὁ ὑψωθεὶς
πρ τν Πόρνην γαθ νομήσας,
δακρύων μβρους οδαμς σοι προσξα,
λλ σιγ δεόμενος προσπίπτω σοι,
πόθ σπαζόμενος, τος χράντους σου πόδας,
πως μοι τν φεσιν,
ς Δεσπότης παράσχς,
τν φλημάτων κράζοντι Σωτήρ.
κ το βορβόρου τν ργων μου ῥῦσαί με.
Ὁ Οἶκος
Ὁ μετὰ τρίτον οὐρανον
 πρην σωτος Γυνήξαίφνης σώφρων φθη,
μισήσασα τ ργα, τς ασχρς μαρτίας, κα δονς το σώματος,
διενθυμουμένη τν ασχύνην τν πολλήν, κα κρίσιν τς κολάσεως,
ν ποστσι πόρνοι κα σωτοι, ν περ πρτος πέλω, κα πτοομαι,
λλ’ μμένω τ φαύλ συνηθείᾳ  φρων,
 Πόρνη δ γυνή, κα πτοηθεσα, κα σπουδάσασα ταχύ,
λθε βοσα πρς τν Λυτρωτήν·
Φιλάνθρωπε κα οκτίρμον, κ το βορβόρου τν ργων μου ῥῦσαί με.
Συναξάριον
Τ γίᾳ κα μεγάλ Τετάρτ, τς λειψάσης τν Κύριον μύρ Πόρνηςγυναικός, μνείαν ποιεσθαι ο θειότατοι Πατέρες θέσπισαν, τι πρ τοσωτηρίου Πάθους μικρν τοτο γέγονε.
Στίχοι
Γυνή, βαλοῦσα σώματι Χριστοῦ μύρον,
Τὴν Νικοδήμου προὔλαβε σμυρναλόην.

λλ’  τ, νοητ μύρ χρισθείς, Χριστ  Θεός, τν πιρρύτων παθνλευθέρωσον, κα λέησον μς, ς μόνος γιος, κα φιλάνθρωπος.μήν.


No comments:

Post a Comment

Σχόλια