Labels

Monday, January 30, 2017

Στίχοι Τρικλίνου Δημητρίου εἰς τοὺς ἁγίους Ιεράρχες (1300-1400 μ.Χ)- πρωτότυπο και απόδοση


Ὁμοῦ δίκαιον τρεῖς σέβειν ἑωσφόρους
φῶς τρισσολαμπὲς πηγάσαντας ἐν βίῳ.
Κοινὸν τὸν ὕμνον προσφέρειν πάντας θέμις
τοῖς ἐκχέασι πᾶσι κοινὴν τὴν χάριν.

5 Ἔαρ χελιδὼν οὐ καθίστησι μία·
αἱ τρεῖς ἀηδόνες δὲ τῶν ψυχῶν ἔαρ.
Τὴν μὲν νοητὴν ἡ Τριὰς λάμπει κτίσιν,
τριάς γε μὴν αὕτη δὲ τὴν ὁρωμένην.
Ἀπώλεσαν μὲν οἱ πάλαι Θεοῦ σέβας
10 ἐξ ἡλίου τε καὶ σελήνης ἀφρόνως·
κάλλος γὰρ αὐτῶν θαυμάσαντες καὶ τάχος
ὥσπερ θεοῖς προσῆγον οὐκ ὀρθῶς σέβας.
Ἐκ τῶν τριῶν τούτων δὲ φωστήρων πάλιν
ἡμεῖς ἀνηνέχθημεν εἰς Θεοῦ σέβας.
15 κάλλει βίου γὰρ τῇ τε πειθοῖ τῶν λόγων
πείθουσι πάντας τὸν μόνον κτίστην σέβειν.
Κτίσιν συνιστᾷ τήνδε τὴν ὁρωμένην
τὸ πῦρ, ἀὴρ ὕδωρ τε καὶ γῆς ἡ φύσις.
οἱ δ' αὖ συνιστῶντες γε κόσμον τὸν μέγαν
20 τὴν πρὸς Θεὸν τε πίστιν ὡς ἄλλην κτίσιν
στοιχειακῆς φέρουσι τριάδος τύπον.
μέλει γὰρ αὐτοῖς οὐδνὸς τῶν γηΐνων·
καὶ γήΐνων γοῦν ἔσχον οὐδὲν ἐν λόγοις.
Ὁ γρήγορος γὰρ νοῦς πνέει πῦρ· τὸν λόγον
25 πρὸς ὕψος αὖ πείθοντα πάντας ἐκτρέχειν.
Τοῖς λειποθυμήσασι δ' ἐκ παθῶν πάλιν
ἀναπνοή τις οἱ Βασιλεἰου λόγοι.
Μιμούμενος δὲ τὴν ῥοὴν τῶν ὑδάτων
ὁ καρδίαν τε καὶ στόμα χρυσοῦς μόνος
30 τοὺς ἐκτακέντας ἐκ παθῶν ἀναψύχει.
Οὕτω πρὸς ὕψος τὴν βροτῶν πᾶσαν φύσιν
ἐκ τῆς χθονὸς φέρουσι τοῖς τοὐτων λόγοις.Δημητρίου Τρικλίνου 
Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. gr. 567 (1300 - 1400)

Απόδοση

Από κοινού στους τρεις μαζί να αποδοθεί το σέβας
Του τριλαμπούς φωτός το φως πηγάσε η ζωή τους
Κοινό τον ύμνο, δίκαιο πάντες να τους προσφέρουν
σ' αυτούς που σ' όλους έχυσαν κοινή τη Θεία χάρη
5 Την άνοιξη μια Χελιδών δεν την εκγαθιδρύει
Αηδόνες τρεις μες στις ψυχές την άνοιξη κομίζουν
Την κτίση μεν την νοητή, Τριάς καταφωτίζει
αυτή δεν είναι βέβαια τριάδα που όλοι βλέπουν
Έχασαν οι παλιές γενιές προς τον Θεό το σέβας
10 με αφροσύνη το 'δωσαν σε ήλιο και σελήνη
Θαυμάζοντας το κάλλος τους και την ταχύτητά τους
ανορθοδόξως τίμησαν ωσάν θεούς εκείνα
Στο δρόμο προς το σεβασμό Τριάδας της αγίας
όλους εμάς ανέβασαν οι τρεις φωστήρες πάλι
15 με ομορφιά του βίου τους και την πειθώ των λόγων
Τον μόνον Κτίστην, έπεισαν εμάς να σεβαστούμε
Την κτίση που όλοι βλέπουμε τη συνιστούν στοιχεία
Είναι νερό, αέρας, πυρ, όλης της γης η φύση
Αυτά συστήνουν για εμάς τον κόσμο τον μεγάλο
20 Ενώ την πίστη στον Θεό ως μία κτίση άλλη
στοιχεία την αποτελούν στον τύπο μιας τριάδος
που σχέση με τα γήϊνα καμιά αυτή δεν έχει
κι ούτε λόγοι της φύσης μας σ' εκείνη συνυπάρχουν.
Φωτιά πνέει ο γρήγορος ο νους. Τον λόγο στρέφει
25 προς ύψη με ταχύτητα κι έτσι πείθει τους πάντες.
Σ' όσους πάλι απ' τα πάθη τους μέσα τους παραλύουν
οι λόγοι του Βασίλειου αναπνοή χαρίζουν.
Μιμούμενος δε την ροή υδάτων που κυλούνε
αυτός που είναι σε καρδιά και στόμα χρυσφαφένιος
30 σε απ' τα πάθη ξέπνοους, ψυχή νέα χαρίζει
Έτσι την φύση των βροτών προς ύψος ανεβάζουν
μέσα απ' τα καταχθόνια οι λόγοι των αγίων  


Απόδοση: Βασιλική Νευροκοπλή3 comments:

 1. Πολύ ωραία απόδοση, Βασιλική!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χαίρομαι που τη χάρηκες!

   Delete
  2. Έτσι την φύση των βροτών προς ύψος ανεβάζουν

   μέσα απ' τα καταχθόνια οι λόγοι των αγίων

   Delete

Σχόλια