Saturday, August 29, 2015

ΑποχαιρετσιμόςΜικρό νησί η Χίος
χωρά μες στην καρδιά σου
να το πάρεις φεύγοντας
Σε μια γωνιά τα μαστιχόδεντρα θα βάλεις
στην άλλη τα πελώρια πεύκα της
γύρω τριγύρω θάλασσες, βουνά, 
όλα της τα καστρόχτιστα
και στο κέντρο τον Κάμπο της θα ξεδιπλώσεις
λεμονιές και κίτρα,
ένα προς ένα τα επσεριδοειδή με τη σειρά
και κάθε μέρα του χειμώνα
που θα τα  φροντίζεις και θα τα κοιτάς
παραμύθια θα τους λες για ξένους τόπους
- τις μέρες σου που αγνώριστες  θα περπατούν -
να γελούν, ν' ανθίζουν, να καρποφορούνε όνειρα
Τι λυπάσαι που 'ρθε το καράβι να σε πάρει μακριά
Τη χώρεσες τη Χίο στην καρδιά σου
κι έμεινε και περίσσευμαἩ ἀποτομὴ τῆς κεφαλῆς τοῦ τιμὶου Προδρὸμου


Τέμνει κεφαλὴν χεὶρ μιαιφόνος ξίφει,
Τοῦ χεῖρα θέντος εἰς κεφαλὴν Κυρίου.
Εἰκάδι ἀμφ’ ἐνάτῃ Προδρόμου τάμεν αὐχένα χαλκός.

«Οὐκ ἐξεστὶ σοὶ ἔχειν, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου».
Δεν σου επιτρέπεται από το νόμο του Θεού να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου, ο όποιος ζει ακόμα.
Λόγια του Τιμίου Προδρόμου, που αποτελούσαν μαχαιριές στις διεφθαρμένες συνειδήσεις του βασιλιά Ηρώδη Αντίπα και της παράνομης συζύγου του Ηρωδιάδος, που ήταν, γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου.
Ο Ηρώδης, μη ανεχόμενος τους ελέγχους του Προδρόμου, τον φυλάκισε.
Σε κάποια γιορτή όμως των γενεθλίων του, ο Ηρώδης υποσχέθηκε με όρκο να δώσει στην κόρη της Ηρωδιάδος ότι ζητήσει, διότι του άρεσε πολύ ο χορός της.
Τότε η αιμοβόρος Ηρωδιάς είπε στην κόρη της να ζητήσει στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη.
Πράγμα που τελικά έγινε.
Έτσι, ο ένδοξος Πρόδρομος του Σωτήρα θα παραμένει στους αιώνες υπόδειγμα σε όλους όσους θέλουν να υπηρετούν την αλήθεια και να αγωνίζονται κατά της διαφθοράς, ανεξάρτητα από κινδύνους και θυσίες.
Και να τι λένε οι 24 πρεσβύτεροι της Αποκάλυψης στο Θεό για τους διεφθαρμένους:
«ἦλθεν… ὁ καιρὸς τῶν ἐθνῶν κριθήναι… καὶ διαφθείραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν».
Ήλθε, δηλαδή, ο καιρός της ανάστασης των νεκρών για να κριθεί ο κόσμος και να καταστρέψεις (Θεέ μου) εκείνους, που με τη διεφθαρμένη ζωή τους διαφθείρουν και καταστρέφουν τη γη.https://aerapatera.wordpress.com/2015/08/29/ἡ-ἀποτομὴ-τῆς-κεφαλῆς-τοῦ-τιμὶου-π/
Thursday, August 27, 2015

Χάι κου για τα Βρουλίδια της Χίου1. Βρουλίδια είναι
το υποκοριστικό
του Παραδείσου

2. Στη μήτρα βράχων
γεννιέται η θάλασσα
η απέραντη

3. Μικρός άνθρωπος
κληρονόμος θαυμάτων
ως μοναχογιόςWednesday, August 26, 2015

Χάι κου του Πελεκάνου


1. Σπάει την πέτρα
όπως κόβουμε ψωμί
ο Πελεκάνος2. . Σκύβει πάνω της
όπως η μάνα πάνω
απ' το παιδί της


3. Με το σκεπάρνι
αφαιρει τα περιττά
να την ταιριάξει


4. Οι ταιριασμένες
στο σαλόνι της φύσης
πέτρες, μπιμπελά


Tuesday, August 25, 2015

Χάι κου του Χιώτη περιβολάρη


1. Στάζεις μέσα μου
το δάκρυ σαν μαστίχα,
Σαλονικιά μου2. Το μανταρίνι
θε νερό. Δεν το θέλει
η μανταρινιά.3. Τα ζώα είναι
πιο κοντά στο Θεό και
γι' αυτό δε μιλούν


4. Όποιος κι αν είσαι
όπου κι αν πας, κάποτε
θες τον πάππο σου


Sunday, August 23, 2015

Ἀπὸδοσις τῆς ἐορτῆς τῆς κοιμὴσεως τῆς Θεοτὸκου

38  Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 
39 καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ  Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. 
40 ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. 
41 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ  Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· 
42 ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῆς.
27  Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. 
28 αὐτὸς δὲ εἶπε· μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.